Chính sách bảo mật tại cây xạ đen Hòa Bình ORG

1. Mục đích và phạm vi thu thập
Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại CAYXADENHOABINH.ORG, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. CAYXADENHOABINH.ORG không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

2. Địa chỉ thu nhập thông tin

  • Tên tổ chức: Dược Liệu Lương Sơn
  • Cửa hàng đại diện có địa chỉ tại: Thôn Cao Đường, Xã Cao Dương huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình
  • Số điện thoại : 0963 312 158
  • Đường dây hỗ trợ 24/24 : 0356.179.647

3. Bảo vệ thông tin người dùng

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến

Bảo mật dữ liệu khách hàng, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ 3

Chúng tôi cam kết sử dụng các biện pháp quản lý, kỹ thuật phù hợp để bảo vệ thông tin do mình thu thập, lưu trữ; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn thông tin mạng. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Cayxadenhoabinh.org ( Dược Liệu Lương Sơn )  sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.